Analiza wyników ankiety "Telewizja"

Jaką telewizję oglądasz najczęściej ?
Co najczęściej oglądasz ?
Czy wierzysz reklamie ?