Analiza wyników ankiety "Telewizja"

Płeć
Czy masz (używasz) telewizor ?
Co najczęściej oglądasz ?
Czy wierzysz reklamie ?
Czy lubisz oglądać Teatr Telewizji ?
Wielkość miejscowości