Analiza wyników ankiety "Zainteresowania zawodowe młodych ludzi"

Płeć
WIek
Podaj dzisiejszą datę w formacie dzień-miesiąc-rok
Czy obecnie uczysz się?
Czy obecnie pracujesz?
Czy jest to praca o charakterze stałym, czy dorywczym?
Czy kiedykolwiek pracowałeś?
Podaj dokładnie ile masz lat
Kwestionariusz Zainteresowań Zawodowych – wersja dla Dorosłych – skrócona. Test – KZZ-D-S Kwestionariusz zawiera stwierdzenia, które dotyczą różnych Pana (Pani) cech, zachowań i zainteresowań. Proszę przeczytać dokładnie wszystkie stwierdzenia i ocenić, w jakim stopniu są one prawdziwe w stosunku do Pana (Pani). Odpowiedzi proszę udzielić stosując poniższą̨ skalę ocen: 1. zdecydowanie się nie zgadzam 2. raczej się nie zgadzam 3. trudno ocenić, ani się zgadzam, ani nie zgadzam 4. raczej się zgadzam 5. zdecydowanie się zgadzam Nie należy stosować zbyt często oceny „3”, ponieważ dostarcza ona stosunkowo mało informacji. Proszę pamiętać, że nie ma „dobrych” czy „złych” odpowiedzi, ponieważ ludzie różnią się od siebie. Naturalnie udzielanie odpowiedzi na załączonej skali może być trudne w niektórych przypadkach: zachowanie i poglądy zmieniają się w zależności od sytuacji. Proszę jednak dokonać ogólnej oceny mówiącej jaki Pan jest (jaka Pani jest) zazwyczaj.
Kwestionariusz Zainteresowań Zawodowych – wersja dla Młodzieży – skrócona. Test – KZZ-M-S Kwestionariusz zawiera stwierdzenia, które dotyczą różnych Pana (Pani) cech, zachowań i zainteresowań. Proszę przeczytać dokładnie wszystkie stwierdzenia i ocenić, w jakim stopniu są one prawdziwe w stosunku do Pana (Pani). Odpowiedzi proszę udzielić stosując poniższą̨ skalę ocen: 1. zdecydowanie się nie zgadzam 2. raczej się nie zgadzam 3. trudno ocenić, ani się zgadzam, ani nie zgadzam 4. raczej się zgadzam 5. zdecydowanie się zgadzam Nie należy stosować zbyt często oceny „3”, ponieważ dostarcza ona stosunkowo mało informacji. Proszę pamiętać, że nie ma „dobrych” czy „złych” odpowiedzi, ponieważ ludzie różnią się od siebie. Naturalnie udzielanie odpowiedzi na załączonej skali może być trudne w niektórych przypadkach: zachowanie i poglądy zmieniają się w zależności od sytuacji. Proszę jednak dokonać ogólnej oceny mówiącej jaki Pan jest (jaka Pani jest) zazwyczaj.
WIELOASPEKTOWA OCENA PREFERENCJI ZAWODOWYCH Kwestionariusz, który masz przed sobą zawiera 60 twierdzeń dotyczących różnych zainteresowań i preferencji. Przeczytaj bardzo uważnie każde zdanie i odpowiedz szczerze na pytanie „Jak bardzo to zdanie mnie charakteryzuje?”. Odpowiedzi udzielaj, otaczając kółkiem odpowiednią cyfrę przy każdym zdaniu. Możesz wybrać spośród następujących odpowiedzi: 1) całkowicie nie zgadzam się, 2) raczej nie zgadzam się, 3) trudno powiedzieć, 4) raczej zgadzam się, 5) całkowicie zgadzam się.