Analiza wyników ankiety "Pomiar cukru"

Branża
Masz aparat (Glukometr) do mierzenia cukru?
Mierzysz nim poziom cukru?