Analiza wyników ankiety "Chusteczki nawilżane"

1. Masz w domu dzieci/ wnuczęta/ rodzeństwo w wieku od 0-3 lat?
2. Kupujesz dla higieny Maluchów takie chusteczki?
3. Jeśli tak, to jakiej firmy?
4.Wiesz, że chusteczki nawilżane świetnie ścierają plamy i kurz z mebli, blatów, stołów?
5. Twoja płeć: