Analiza wyników ankiety "Komórka"

Masz telefon komórkowy?
Masz telefon na?