Analiza wyników ankiety "lornetka"

Czy posiadasz lornetkę?
Jakiej jest ona firmy?
Zastosowanie lornetki?
Płeć
Jak często korzystasz z Internetu?