Analiza wyników ankiety "apteczka"

Czy posiadasz apteczkę?
Gdzie trzymasz apteczkę?
Zawartość apteczki?
Płeć