Analiza wyników ankiety "Samolot"

Latałaś/eś samolotem?
Bałaś/eś się?
Był to lot?
Wiek