Analiza wyników ankiety "Gwary"

Które gwary polskie znasz?
A którą potrafisz mówić?