Analiza wyników ankiety "apteka"

Czy korzystasz z apteki?
Czy korzystasz z apteki internetowej?
Co wybierasz?
Płeć
Jak często korzystasz z Internetu?