Analiza wyników ankiety "komis"

Czy korzystasz z komisów?
Z jakich komisów?
Płeć
Jak często korzystasz z Internetu?