Analiza wyników ankiety "Vlogi"

Czy oglądasz internetowe vlogi?
Jakiego vlogera oglądasz najczęściej?
Dlaczego oglądasz video vlogi?