Analiza wyników ankiety "Maszynka"

Płeć
Masz maszynkę do mielenia mięsa?
Jaka to maszynka?
Liczba osób w gospodarstwie domowym