Analiza wyników ankiety "Zbieranie owoców"

Płeć
Zbierałaś/eś kiedyś owoce zarobkowo?
Jakie to były owoce?
Województwo