Analiza wyników ankiety "Prawo jazdy"

Płeć
Masz prawo jazdy?
Za którym razem zdałaś/zdałeś?
Podaj miejsce zamieszkania