Analiza wyników ankiety "Praca zarobkowa"

Zbierałaś/eś kiedyś owoce zarobkowo?
Jakie to były owoce?
Było to?
Wiek