Analiza wyników ankiety "Dane osobowe"

  Jak uważasz, czy nasze dane osobowe są dostatecznie chronione ?  
  Otrzymujesz niechciane e-maile, sms-y czy telefony ?  
  Wg ciebie, czy RODO wzmocniło ochronę danych osobowych ?  
Kontakt
Formularz kontaktowy