Analiza wyników ankiety "Pranie"

Co używasz do prania?
Co u używasz do mycia?
Sytuacja zawodowa
Jak często korzystasz z Internetu?