Analiza wyników ankiety "ZDJĘCIA"

GDZIE PRZECHOWUJESZ SWOJE ZDJĘCIA?
CZY WYWOŁUJESZ SWOJE ZDJĘCIA?
DLACZEGO WYWOŁUJESZ LUB NIE WYWOŁUJESZ TRADYCYJYCH ZDJĘĆ?
GDZIE WYWOŁUJESZ ZDJĘCIA?
TWOJA PŁEĆ?
TWÓJ WIEK?